Wat & Waarom?

Ontdek wat Certified Pick up is, wat de voordelen zijn en hoe het werkt.

Certified Pick up is een digitaal platform voor de vrijgave can containers in Port of Antwerp-Bruges.
Certified Pick up is een digitaal platform voor de vrijgave van containers.

Een neutraal en digitaal platform

Certified Pick up is een digitaal platform voor de vrijgave van containers in Port of Antwerp-Bruges. Het platform is neutraal en centraliseert de containerinformatie. Zo verbindt het de verschillende partijen die deel uitmaken van het importproces. Het ophalen van de container gebeurt op basis van identiteit. Bovendien maakt het platform het volledige proces controleerbaar voor de bevoegde autoriteiten. 

Certified Pick up is verplicht voor alle ketenpartners

Verplicht

Certified Pick up is verplicht voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van een container. Het juridisch kader daarvoor is opgenomen in de Havenpolitieverordening. Het platform maakt het containerproces efficiënter en veiliger en vormt daarom kritieke digitale infrastructuur voor de haven. Om dat te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat alle ketenpartners zich aansluiten.  

Waarom Certified Pick up?

Om een container op te halen van een terminal in Port of Antwerp-Bruges had je een unieke pincode nodig. Meestal ging er flink wat tijd voorbij tussen het moment waarop de rederij de code aanmaakte en het moment waarop de chauffeur de code ingaf om de container op te halen. In die periode was de code zichtbaar voor verschillende partijen. Die elementen verhoogden het risico op misbruik.

 

Certified Pick up biedt een transparanter, veiliger en efficiënter alternatief voor dat proces. Vandaag is het gebruik van het platform van toepassing op het havengebied van Antwerpen. In een later stadium zal ook het havenplatform van Zeebrugge volgen.

De voordelen

Transparant: Certified Pick up zorgt voor transparantie over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen.

 

Veilig: Certified Pick up biedt een nieuwe manier van afhandelen. Je haalt een container af op basis van identiteit in plaats van pincodes. Het platform staat toe om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhandelen van de container.

 

Efficiënt: Administratieve processen verlopen een stuk eenvoudiger, medewerkers werken veiliger en het natransport kan beter gepland worden.

Met Certified Pick up verloopt het vrijgaveproces van containers transparanter, veiliger en efficiënter.

Hoe werkt Certified Pick up?

Het Certified Pick up platform ontvangt en verwerkt de nodige containerinformatie. Op basis van die informatie genereert het een digitaal vrijgaverecht, of release recht, en een geautoriseerd digitaal pick up recht, waarmee de container kan worden opgehaald. 

 

Het release recht wordt gegenereerd door de rederij, op basis van commerciële vrijgave-informatie. Dit recht kan van het ene bedrijf naar het andere worden doorgegeven.

 

Het digitale pick up recht wordt pas aangemaakt wanneer de uiteindelijke vervoerder van de container bekend is. Zo minimaliseert het systeem de tijd tussen het creëren van het recht en het ophalen van de container.

Deze afbeelding biedt een overzicht van de algemene flow die containers afleggen in Certified Pick up.
Hoe ga je met Certified Pick up aan de slag?

Algemene regels voor het gebruik van Certified Pick up

  1. Je kan de notificaties van het platform ontvangen en verwerken.  
  2. Je controleert de identiteit van je commerciële tegenhangers. Elke partij die verantwoordelijk is om het release recht door te geven, is zelf verantwoordelijk om dit aan de juiste partij binnen Certified Pick up door te geven.  
  3. Je rapporteert elk kwaadwillig incident of elke kwetsbaarheid binnen Certified Pick up onmiddellijk.  
  4. Je rapporteert elk kwaadwillig incident of elke kwetsbaarheid binnen de terminal die een invloed kan hebben op Certified Pick up.  
  5. Alle (relevante) communicatie voor Certified Pick up gebeurt in het Engels of het Nederlands.  
Certified Pick up is een samenwerking tussen Port of Antwerp-Bruges en haar dochteronderneming NxtPort.

Dit vind je misschien ook interessant